Có 1 kết quả:

黯 ảm

1/1

ảm

U+9EEF, tổng 21 nét, bộ âm 音 (+12 nét), hắc 黑 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

ảm đạm

Tự hình 2

Dị thể 2