Có 3 kết quả:

影 ảnh瘿 ảnh癭 ảnh

1/3

ảnh

U+5F71, tổng 15 nét, bộ sam 彡 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hình ảnh

Tự hình 2

Dị thể 2

ảnh

U+763F, tổng 16 nét, bộ nạch 疒 + 11 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ảnh (bệnh bướu cổ)

Tự hình 2

Dị thể 3

ảnh

U+766D, tổng 22 nét, bộ nạch 疒 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ảnh (bệnh bướu cổ)

Tự hình 2

Dị thể 5