Có 3 kết quả:

依 ỉa𥺿 ỉa𦟑 ỉa

1/3

ỉa [e, y, ]

U+4F9D, tổng 8 nét, bộ nhân 人 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

đi ỉa; ỉa vào

Tự hình 5

Dị thể 1

ỉa

U+25EBF, tổng 14 nét, bộ mễ 米 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi ỉa; ỉa vào

ỉa

U+267D1, tổng 14 nét, bộ nhục 肉 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi ỉa; ỉa vào