Có 2 kết quả:

瘖 ốm𤺵 ốm

1/2

ốm [âm, ấm]

U+7616, tổng 14 nét, bộ nạch 疒 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ốm yếu

Tự hình 2

ốm

U+24EB5, tổng 17 nét, bộ nạch 疒 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ốm yếu