Có 1 kết quả:

𧋾 ộp

1/1

ộp [ốp]

U+272FE, tổng 13 nét, bộ trùng 虫 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tiếng ếch kêu, ộp ộp, ồm ộp