Có 2 kết quả:

宝 báu寶 báu

1/2

báu [bảo, bửu]

U+5B9D, tổng 8 nét, bộ miên 宀 + 5 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

báu vật

Tự hình 3

Dị thể 19

báu [bảo, bửu]

U+5BF6, tổng 20 nét, bộ miên 宀 + 17 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

báu vật

Tự hình 6

Dị thể 16