Có 1 kết quả:

𦄾 bôc

1/1

bôc [buộc, bọc, vóc]

U+2613E, tổng 18 nét, bộ mịch 糸 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 1

Dị thể 1