Có 3 kết quả:

貧 bần贫 bần𢠈 bần

1/3

bần

U+8CA7, tổng 11 nét, bộ bối 貝 + 4 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

bần cùng; bần thần

Tự hình 4

Dị thể 2

bần

U+8D2B, tổng 8 nét, bộ bối 貝 + 4 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

bần cùng; bần thần

Tự hình 2

Dị thể 3

bần [bẳn, đần]

U+22808, tổng 14 nét, bộ tâm 心 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bần thần