Có 1 kết quả:

秉 bỉnh

1/1

bỉnh [bảnh]

U+79C9, tổng 8 nét, bộ hoà 禾 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

bỉnh chính (cầm quyền)

Tự hình 5

Dị thể 9