Có 1 kết quả:

𩬪 bợp

1/1

bợp

U+29B2A, tổng 14 nét, bộ tiêu 髟 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bợp tóc