Có 3 kết quả:

布 buá斧 buá鈽 buá

1/3

buá [, bố, , vố]

U+5E03, tổng 5 nét, bộ cân 巾 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

búa rìu; hóc búa

Tự hình 4

Dị thể 4

buá [búa, phủ]

U+65A7, tổng 8 nét, bộ cân 斤 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

búa rìu; hóc búa

Tự hình 5

Dị thể 4

buá [búa]

U+923D, tổng 13 nét, bộ kim 金 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

búa rìu; hóc búa

Tự hình 1

Dị thể 1