Có 1 kết quả:

𫁰 buốc

1/1

buốc

U+2B070, tổng 8 nét, bộ trúc 竹 + 2 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 1