Có 4 kết quả:

个 cá個 cá箇 cá𩵜 cá

1/4

U+4E2A, tổng 3 nét, bộ nhân 人 + 1 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

cá nháy

Tự hình 2

Dị thể 1

[cái]

U+500B, tổng 10 nét, bộ nhân 人 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

cá biệt; cá nhân; cá tính

Tự hình 1

Dị thể 4

[, ]

U+7B87, tổng 14 nét, bộ trúc 竹 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá biệt; cá nhân; cá tính

Tự hình 1

Dị thể 2

U+29D5C, tổng 14 nét, bộ ngư 魚 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con cá; cá ngựa

Tự hình 1