Có 1 kết quả:

工 côông

1/1

côông [cong, cung, công, gồng, trong]

U+5DE5, tổng 3 nét, bộ công 工 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

công kênh

Tự hình 8

Dị thể 5