Có 1 kết quả:

亟 cấc

1/1

cấc [cức, cực]

U+4E9F, tổng 8 nét, bộ nhị 二 (+6 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

lấc cấc

Tự hình 4

Dị thể 5