Có 1 kết quả:

騎 cỡi

1/1

cỡi [cưỡi, kị, kỵ]

U+9A0E, tổng 18 nét, bộ mã 馬 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cỡi ngựa; cỡi xe

Tự hình 4

Dị thể 1