Có 2 kết quả:

儉 cợm𣋜 cợm

1/2

cợm

U+232DC, tổng 17 nét, bộ nhật 日 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kệch cợm

Chữ gần giống 3