Có 2 kết quả:

𧵑 của𧶮 của

1/2

của

U+27D51, tổng 12 nét, bộ bối 貝 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

của nó; của cải; của nợ; hoài của

Tự hình 1

Dị thể 1

của

U+27DAE, tổng 15 nét, bộ bối 貝 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

của nó; của cải; của nợ; hoài của

Từ điển Trần Văn Kiệm

của nó; của cải; của nợ; hoài của