Có 1 kết quả:

𦡤 chũn

1/1

chũn

U+26864, tổng 17 nét, bộ nhục 肉 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chũn chĩn, lũn chũn