Có 1 kết quả:

踸 chậm

1/1

Từ điển Viện Hán Nôm

chầm chậm, chậm chạp

Tự hình 2

Dị thể 2