Có 1 kết quả:

𪭽 chắng

1/1

chắng

U+2AB7D, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)