Có 2 kết quả:

祝 chốc𤹙 chốc

1/2

chốc [chuốc, chóc, chúc, chọc, dốc, gióc]

U+795D, tổng 9 nét, bộ kỳ 示 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

bỗng chốc, chốc lát, chốc chốc

Tự hình 5

Dị thể 5

Chữ gần giống 3

chốc

U+24E59, tổng 14 nét, bộ nạch 疒 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chốc đầu