Có 1 kết quả:

𡻗 chớn

1/1

chớn

U+21ED7, tổng 13 nét, bộ sơn 山 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chớn nước, chớn cửa

Tự hình

Dị thể