Có 1 kết quả:

𨁎 choành

1/1

choành

U+2804E, tổng 14 nét, bộ túc 足 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

choành choạch

Tự hình 1

Dị thể 2