Có 1 kết quả:

𬦸 cuổn

1/1

cuổn

U+2C9B8, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)