Có 5 kết quả:

眇 díu繞 díu𢬢 díu𥾗 díu𫼛 díu

1/5

díu [dáo, dẻo, giáo, miếu, miễu, xỉu]

U+7707, tổng 9 nét, bộ mục 目 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

dan díu; dắt díu

Tự hình 2

Dị thể 4

díu

U+22B22, tổng 9 nét, bộ thủ 手 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dan díu; dắt díu

Tự hình 1

Chữ gần giống 1

díu

U+25F97, tổng 9 nét, bộ mịch 糸 (+3 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dan díu; dắt díu

díu

U+2BF1B, tổng 7 nét, bộ thủ 手 (+4 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dan díu; dắt díu