Có 1 kết quả:

余 dờ

1/1

dờ []

U+4F59, tổng 7 nét, bộ nhân 人 (+5 nét)
giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

dật dờ

Tự hình 5

Dị thể 5