Có 1 kết quả:

𦘒 duật2

1/1

duật2

U+26612, tổng 5 nét, bộ duật 聿 + 0 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 1

Dị thể 1