Có 1 kết quả:

𡌿 gềnh

1/1

gềnh [ghềnh]

U+2133F, tổng 11 nét, bộ thổ 土 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gập ghềnh