Có 2 kết quả:

箸 giạ𣂃 giạ

1/2

giạ [chước, trứ, đũa]

U+7BB8, tổng 14 nét, bộ trúc 竹 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

giạ lúa (đồ đan bằng tre như cái thúng dùng để đong lúa gạo dung tích chừng 35 đến 40 lít)

Tự hình 2

Dị thể 4

giạ

U+23083, tổng 12 nét, bộ đẩu 斗 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giạ lúa (đồ đan bằng tre như cái thúng dùng để đong lúa gạo dung tích chừng 35 đến 40 lít)