Có 1 kết quả:

角 giốc

1/1

giốc [chác, dạc, giác, góc]

U+89D2, tổng 7 nét, bộ giác 角 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

giốc (cái còi bằng sừng)

Tự hình 5

Dị thể 6