Có 1 kết quả:

𤁩 giợt

1/1

giợt

U+24069, tổng 18 nét, bộ thuỷ 水 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giợt giạt

Tự hình 1

Dị thể 1