Có 3 kết quả:

覡 hích觋 hích赫 hích

1/3

hích

U+89A1, tổng 14 nét, bộ kiến 見 + 7 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hích (thầy cũng, thầy pháp, ông đồng)

Tự hình 2

Dị thể 2

hích

U+89CB, tổng 11 nét, bộ kiến 見 + 7 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hích (thầy cũng, thầy pháp, ông đồng)

Tự hình 2

Dị thể 1

hích [hách]

U+8D6B, tổng 14 nét, bộ xích 赤 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hích nhau

Tự hình 4

Dị thể 7