Có 2 kết quả:

謔 hước谑 hước

1/2

hước

U+8B14, tổng 16 nét, bộ ngôn 言 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

hài hước

Tự hình 2

Dị thể 3

hước

U+8C11, tổng 11 nét, bộ ngôn 言 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hài hước

Tự hình 2

Dị thể 2