Có 2 kết quả:

紅 hường𧹰 hường

1/2

hường [hồng]

U+7D05, tổng 9 nét, bộ mịch 糸 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

mầu hường (mầu hồng đỏ nhạt)

Tự hình 2

Dị thể 2

hường

U+27E70, tổng 16 nét, bộ xích 赤 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mầu hường (mầu hồng đỏ nhạt)