Có 1 kết quả:

曉 hểu

1/1

hểu [hiểu, hẻo]

U+66C9, tổng 16 nét, bộ nhật 日 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 3

Dị thể 5