Có 2 kết quả:

会 hụi會 hụi

1/2

hụi [hội]

U+4F1A, tổng 6 nét, bộ nhân 人 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụi hụi

Tự hình 3

Dị thể 8

hụi [cuối, hội]

U+6703, tổng 13 nét, bộ viết 曰 + 9 nét
phồn thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụi hụi

Tự hình 6

Dị thể 9