Có 1 kết quả:

踝 hoã

1/1

hoã

U+8E1D, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoã cốt (mắt cá chân)

Tự hình

Dị thể