Có 1 kết quả:

灬 hoả2

1/1

hoả2

U+706C, tổng 4 nét, bộ hoả 火 + 0 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình

Dị thể