Có 2 kết quả:

怳 hoảnh𣹔 hoảnh

1/2

hoảnh [hoảng]

U+6033, tổng 8 nét, bộ tâm 心 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ráo hoảnh

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

hoảnh

U+23E54, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ráo hoảnh

Chữ gần giống 1