Có 1 kết quả:

𣅗 kỉa

1/1

kỉa

U+23157, tổng 7 nét, bộ nhật 日 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày kỉa (sau ngày kia)