Có 1 kết quả:

𣇡 kịa

1/1

kịa

U+231E1, tổng 11 nét, bộ nhật 日 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngày kịa (sau ngày kĩa)