Có 2 kết quả:

稽 khể綮 khể

1/2

khể [ghe, ghê, khẻ, khẽ, ]

U+7A3D, tổng 15 nét, bộ hoà 禾 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

khể thủ bách bái (đập đầu lạy)

Tự hình 5

Dị thể 14

khể

U+7DAE, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

khể thủ bách bái (đập đầu lạy)

Tự hình 2

Dị thể 3