Có 1 kết quả:

憩 khị

1/1

khị [khệ]

U+61A9, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

dụ khị

Tự hình 2

Dị thể 7