Có 1 kết quả:

𨇶 khuỵ

1/1

khuỵ [khụy]

U+281F6, tổng 25 nét, bộ túc 足 + 18 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ngã khuỵ