Có 1 kết quả:

穭 lúa

1/1

lúa [luá]

U+7A6D, tổng 20 nét, bộ hoà 禾 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cấy lúa

Tự hình 1

Dị thể 3