Có 2 kết quả:

廩 lũm廪 lũm

1/2

lũm [lúm, lẩm, lẫm, lắm, rắm]

U+5EE9, tổng 16 nét, bộ nghiễm 广 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

má lũm đồng tiền

Tự hình 1

Dị thể 9

lũm [lúm, lẫm, lắm, rắm]

U+5EEA, tổng 16 nét, bộ nghiễm 广 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

má lũm đồng tiền

Tự hình 2

Dị thể 5