Có 2 kết quả:

𨂕 lồm𨃎 lồm

1/2

lồm

U+28095, tổng 15 nét, bộ túc 足 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bò lồm ngồm

lồm

U+280CE, tổng 16 nét, bộ túc 足 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bò lồm ngồm