Có 2 kết quả:

𤞼 lợn𬍆 lợn

1/2

lợn

U+247BC, tổng 10 nét, bộ khuyển 犬 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lợn lòi

lợn

U+2C346, tổng 15 nét, bộ khuyển 犬 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lợn lòi