Có 1 kết quả:

侖 lủn

1/1

lủn [luân, lôn, lũn, lỏn, lốn, lổn, lụm, lụn, trôn]

U+4F96, tổng 8 nét, bộ nhân 人 + 6 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

lủn củn

Tự hình 4

Dị thể 7